Bảng màu HPPaint

Vàng V 02

HP 01

Vàng V 01

HP 29

Vàng V 03

HP 02

Cánh gián V 62

HP 06

Nhũ vàng

HP 04

Nhũ chùa vàng

HP 24

Nhũ đồng

HP 05

Nhũ bạc ánh kim

HP 36

Nhũ bạc

HP 13

Đỏ ĐO 01

HP 03

Nâu da bò

HP 23

Nâu gụ N73

HP 15

Cream CR 02

HP 07

Cream CR 132

HP 30

Vân búa ghi

HP 37

Vân búa Hoà Bình 01

HP 38

Trắng TR 01

HP 08

Trắng TR 24

HP 31

Trắng TR 02

HP 32

Hoà Bình HB 01

HP 12

Ghi sáng G 01

HP 09

Ghi sáng G 236

HP 33

Ghi sáng G 73

HP 34

Ghi sáng G 06

HP 35

Ghi đậm G 320

HP 10

Đen ĐE 01

HP 19

Đen mờ ĐE 01M

HP 20

Chống rỉ mối hàn

HP 28

Xingfa ghi

HP 11

Xingfa nâu

HP 16

Xingfa đen

HP 27

Xingfa trắng

HP 26

Xingfa đỏ

HP 25

Xanh lá cây XLC 04

HP 17

Dưa hấu XLC 21

HP 18

Cẩm thạch CT 04

HP 14

Xanh lam XL 01

HP 21

Xanh lam XL 107

HP 39

Xanh dương

HP 22

Cỏ úa CU 18

HP 40